Резервационна машина
Информация за кредитната карта:
Таксата на вашата кредитна карта зависи от състоянието на избраната тарифа. Информацията за кредитната ви карта е необходима, за да се гарантира резервацията ви. Таксата на вашата кредитна карта зависи от състоянието на избраната тарифа. Информацията за кредитната ви карта е необходима, за да се гарантира резервацията ви.

Данните за вашата лична и кредитна карта, изпратени на нашия уеб сървър, са шифровани, като се използва стандартната технология "Secure Socket Layer" (SSL). SSL сертификатът ни е издаден от Thawte.
Нашият сървър и мрежата са защитени от защитни стени срещу неоторизиран достъп.
Това означава, че предаването на данните за кредитната Ви карта е напълно безопасно и е защитено с помощта на най-модерните технологии.

Данните за кредитната Ви карта ще бъдат съхранявани на tecnes.com до датата на пристигане в хотела. След тази дата данните ще бъдат унищожени.
Отговорност за лечението:

Responsible for Data Protection

Claudio Carciofalo Parisse
Phone +390267101036
Mobile +393484527695
E-mail dpo.tecnesmilano@pec.it

Е отговорен за обработката на данните.
Той може да бъде заведен на лично пространство на адрес privacy@tecnes.com, за да упражнява правата, за които се отнася законът.